Yükleniyor ...

Dr. Özgür Gültekin


Gültekin was born in 1982, İstanbul. During his secondary education he got the chance to make use of the famous mathematician Cahit Arf’s experience in TÜBİTAK and finish his primary and secondary education in İstanbul. As beginning, he graduated from Astronomy and Space Sciences Department of İstanbul University, afterwards got his master’s degree in High Energy and Plasma Physics Department of İstanbul University. Gültekin, received Ph D. from High Energy and Plasma Physics Department of İstanbul University; about Statistical description of magnetic plasmas and magnetic fusion under the second consultancy of French Ecole Polytechnique. Gültekin, also took education from five different departments such as Astronomy, Physics, Philosophy, Statistics and Mathematics.

During his master’s degree and doctorate, he gave lectures of Applications of General Physic and Laboratory in multiple engineering departments of İstanbul University for five years. Between 8 to 21 of July in 2013 Gültekin participated in a meeting about "Reduced models of complex plasma dynamics" with the support from CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) scholarship. Gültekin did studies about mathematical logic, theoretical astrophysics, quantum physics and philosophy of science. Gültekin who has national and international publications, conducted seminars that their agenda including mathematic, physic and philosophy about science at various universities. Besides of giving half-time lectures at different universities and keep making scientific researches with the researchers form French Ecole Polytechniqe; Gültekin is a proud member of American Mathematical Society.

ozgür gültekin

Ph.D.


Istanbul University, Institute of Sciences Physics
High Energy and Plasma Physics

Paris, Ecole Polytechnique (Second Advisor)

Application of Reductive Perturbation Theory to
Wave-Propagation in Magnetized Plasmas
Master’s Degree


Istanbul University, Institute of Sciences Physics
High Energy and Plasma Physics

Ion-cyclotron Resonance
in the Solar Coronal Plasma


BSc Degree


Istanbul University, Science Faculty
Department of Astronomy and Space Sciences


BSc Degree


Mimar Sinan Fine Arts University
Department of Mathematics


BSc Degree


Mimar Sinan Fine Arts University
Department of Statistics


BSc Degree


Anadolu University
Department of PhilosophyPedagogic Formation


Marmara University
Atatürk Faculty of Education
Pedagogic Formation
Membership in Scientific SocietiesAmerican Mathematical Society (AMS)

Türk Astronomi Derneği (TAD)Publications


International Publications


Ion–Cyclotron Resonance Frequency Interval Dependence on the O VI Ion Number Density in the North Polar Coronal Hole 1.5R–3R Region, Journal of Astrophysics and Astronomy, Aralık 2013

Stable and unstable roots of ion temperature gradient driven mode using curvature modified plasma dispersion functions, Plasma Physics and Controlled Fusion, Ocak 2018

Generalized curvature modified plasma dispersion functions and Dupree renormalization of toroidal ITG 2017


Ph.D. Thesis


Application of Reductive Perturbation Theory to Wave-Propagation in Magnetized Plasmas
Istanbul University, Institute of Sciences - Paris Ecole Polytechnique (Second Advisor)

Master's Thesis


Ion-cyclotron Resonance in the Solar Coronal Plasma,
Istanbul University, Institute of Sciences

National Congress Proceedings and Posters


Kaotik Yıldız Dinamoları, TFD 22. Fizik Kongresi,
14-17 Eylül 2004 (Oral Presentation)

Gödel Kanıtlaması ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme,
Mantık Matematik ve Felsefe I. Ulusal Sempozyumu,
26-28 Eylül 2003 (Oral Presentation)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Rastlantı ve Zorunluluk Üzerine,
Mantık Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu,
21-24 Eylül 2004 (Oral Presentation)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

MHD Dalgalarının Güneştacını Isıtma Güneş Rüzgarını İvmelendirmedeki
Rolü, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi,
31 Ağustos-4 Eylül 2004 (Poster)

Türkiye'de Bilim Gazeteciliği ve Amatörlere Yönelik Bir Gökbilim Dergisi,
XIV. Ulusal Astronomi Kongresi,
31 Ağustos-4 Eylül 2004 (Poster)

Satranç ve Yapay Zeka Tartışmalarındaki Yeri,
Uluslararası Katılımlı I. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu,
12-13 Mayıs 2006 (Poster)
JOURNAL OF İSTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY

Astrofiziksel Dinamo Problemi,
XV. Ulusal Astronomi Kongresi,
28 Ağustos-01 Eylül 2006 (Oral Presentation)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları


Popular Science


Yerdışı Yaşam ve Ufo Senaryoları, Amatör Gökbilim Dergisi
Kasım-Ocak 2004

Yöntem Üzerine Düşünceler, Amatör Gökbilim Dergisi
Kasım-Ocak 2004

Astrolojiden Hasstrolojiye, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Kaos ve Dinamik Sistemler, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Evrenin Maddesi, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Amatör Gökbilim Dergisi
Bilim ve Gelecek Dergisi, Ocak 2005

Kuantum Fiziği, Gödel Kanıtlaması ve
Postmodernizmin Bilgi kuramsal Bir Çözümlemesi
Amatör Gökbilim Dergisi, Kış 2006

Evrenbilim ve Parçacık Fiziğinde Çözülmemiş Temel Problemler
Bilim ve Gelecek Dergisi, Mayıs 2010

Seminars


Bilimde Sadece Usavurmayla Gerçeğe Ulaşılabilir mi?
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2004

Bilime Postmodern Tehdit: Bilimsel Kavramların Kötüye Kullanılması
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2005

Amatör Gökbilim Dergisi
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2006

Bilime Postmodern Tehdit: Bilimsel Kavramların Kötüye Kullanılması
Yıldız Teknik Üniversitesi, Seminer Salonu, 2006

Postmodernizmin Bilgikuramı Üzerine Bir Tartışma:
Kuantum Fiziği, Kaos Teorisi ve Gödel Kanıtlaması
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2015

Kuantum Fiziği ve Gödel'in Eksiklik Teoreminin
Postmodern Bilgi Kuramı Üzerine Etkileri
Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü, 2016

Bilim insanı Yetiştirme Programı
Einstein Ne Yaptı ?
Mimar Sinan Koleji, 2018

Areas of Interest


Chess

(Ulusal Turnuvalarda 1,2 ve 3. lük dereceleri, Çeşitli Ulusal Dereceler)

Computer Programming

C ++
Pascal
Mathematica
Python

Research Areas


Dynamic Systems and Applications

Mathematical Logic
(Gödel's Incompleteness Theorems)

Philosophy of Science
(K. Popper, A.J. Ayer, M. Horkheimer ve T. Kuhn)

Cosmology
(Big Bang Standard Models and Problems, Plasma Universe Models)

Standard Quantum Mechanics and Interpretations of Quantum Mechanics

Quantum Entanglement and Heisenberg Spin Models

Plasma Physics and Astrophysical Applications

Statistical Description of Plasma, Magnetic Fusion

Quantum Fields Theory and Applications