Yükleniyor ...

Dr. Özgür Gültekin


Özgür Gültekin, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik olmak üzere dört farklı lisans programından mezun oldu. Yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı'nda "Güneş Tacı Plazmasında İyon-Cyclotron Rezonansı" konulu teziyle aldı. Fransa Ecole Polytechnique ikinci danışmanlığında ve İstanbul Üniversitesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı'nda "Manyetik Plazmaların İstatistiksel Betimlemesi ve Manyetik Füzyon" konulu teziyle doktora derecesini aldı.

Gültekin, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürürken, 5 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde çeşitli mühendislik bölümlerinde Genel Fizik Uygulama ve Laboratuvar derslerini verdi. 8-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında Fransa'da "Reduced models of complex plasma dynamics" konulu toplantıya CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) bursu alarak katıldı. Ayrıca, 2021 yılında Alfa Yayınları’ndan çıkan "Kuantum Mekaniği (Mathematica Uygulamalı)" ders kitabının yazarlarından biridir. Ulusal ve uluslararası alanda yayınları bulunur ve “American Mathematical Society” üyesidir. Plazma fiziği, stokastik sistemler, kuantum fiziği ve bilim felsefesi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Çalışmaları, fizik, matematik ve felsefenin kesiştiği bir bölgede yoğunlaşmaktadır.

ozgür gültekin

Doktora


İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı,
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Programı

Paris, Ecole Polytechnique (İkinci Danışman)

Tez adı: Manyetize Plazmalardaki Dalga Yayılımına İndirgeyici Pertürbasyon Teorisinin Uygulanması
Yüksek Lisans


İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı,
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Programı

Tez adı: Güneştacı Plazmasında İyon-Cyclotron Rezonansı


Lisans


İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü


Lisans


Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü


Lisans


Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
İstatistik Bölümü


Lisans


Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi,
Felsefe BölümüPedagojik Formasyon


Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi,
Pedagojik Formasyon
Üye Olduğu Kurumlar
American Mathematical Society (AMS)Yayınlar


Kitaplar


Kuantum Mekaniği (Mathematica Uygulamalı), Alfa Yayınları, Ocak 2021, Emine Rızaoğlu, Mehtap Yalçınkaya, Özgür Gültekin

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar (SCI veya SCI Expanded)


Deterministic and Stochastic Research of Cubic Population Model with Harvesting, Fluctuation and Noise Letters, Ocak 2021, Özgür Gültekin, Çağatay Eskin, Esra Yazıcıoğlu

Generalized curvature modified plasma dispersion functions and Dupree renormalization of toroidal ITG, Plasma Physics and Controlled Fusion, Aralık 2019, Özgür Gültekin, Özgür Gürcan

Effect of harvest on MTE calculated by single step process for stochastic population model under Allee effect, AIP Conference Proceedings 2178, 030067 (2019), Çağatay Eskin, Özgür Gültekin

Stable and unstable roots of ion temperature gradient driven mode using curvature modified plasma dispersion functions, Plasma Physics and Controlled Fusion, Ocak 2018, Özgür Gültekin, Özgür Gürcan

Ion–Cyclotron Resonance Frequency Interval Dependence on the O VI Ion Number Density in the North Polar Coronal Hole 1.5R–3R Region, Journal of Astrophysics and Astronomy, Aralık 2013, Özgür Gültekin, Emine Rızaoğlu, Gediz Akdeniz


Doktora Tezi


Manyetize Plazmalardaki Dalga Yayılımına İndirgeyici Pertürbasyon Teorisinin Uygulanması
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Paris Ecole Polytechnique İkinci Danışmanlığında.

Yüksek Lisans Tezi


Güneştacı Plazmasında İyon - Cyclotron Rezonansı,
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ulusal ve Uluslararası Kongre Bildirileri


Stochastic Population Model with Predation Fear, Çağatay Eskin, Özgür Gültekin, Turkish Physical Society 36th International Physics Congress, Bodrum
Eylül 2020 (Sözlü Bildiri)

Effect of Harvesting on Extinction Time in a Stochastic Population Model, Özgür Gültekin, Çağatay Eskin, The 13th CHAOS 2020 International Conference. An International Conference on Non Linear Analysis and Modeling: Theory and Applications, Florence, Italy
9-12 Haziran 2020 (Sözlü Bildiri)

Turbulence in Magnetized Fusion Plasma, Özgür Gültekin, In Memory of Murray Gell-Mann, 19th International Symposium on Disordered Systems: Theory and Its Applications, İstanbul
15-17 Kasım 2019 (Çağrılı Davet)

Importance of Fractal Structures in Modern Biology and Discussion of Forward Kolmogorov Equation With Fractional Derivative Approach, Esra Yazıcıoğlu, Özgür Gültekin, 11. International Statistics Congress, Bodrum
4-8 Ekim 2019 (Sözlü Bildiri)

Research of Stochastic Properties of a Population Model with Fokker Planck Equation Under Allee Effect, Çağatay Eskin, Özgür Gültekin, 11. International Statistics Congress, Bodrum
4-8 Ekim 2019 (Sözlü Bildiri)

Research of Stochastic Population Models Under Allee Effects by Kolmogorov-Chapman Equation and WKB Approximation, Çağatay Eskin, Özgür Gültekin, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, Bodrum
Eylül 2019 (Sözlü Bildiri)

Gödel Kanıtlaması ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Mantık Matematik ve Felsefe I. Ulusal Sempozyumu
26-28 Eylül 2003 (Sözlü Bildiri)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Rastlantı ve Zorunluluk Üzerine, Mantık Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu
21-24 Eylül 2004 (Sözlü Poster)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

MHD Dalgalarının Güneştacını Isıtma Güneş Rüzgarını İvmelendirmedeki Rolü, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi
31 Ağustos-4 Eylül 2004 (Poster)

Türkiye'de Bilim Gazeteciliği ve Amatörlere Yönelik Bir Gökbilim Dergisi, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi
31 Ağustos-4 Eylül 2004 (Poster)

Satranç ve Yapay Zeka Tartışmalarındaki Yeri, Uluslararası Katılımlı I. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu
12-13 Mayıs 2006 (Poster)
JOURNAL OF İSTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY

Astrofiziksel Dinamo Problemi, XV. Ulusal Astronomi Kongresi
28 Ağustos-01 Eylül 2006 (Sözlü Bildiri)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları


Popüler Bilim Yazıları


Einstein Alan Denklemlerinin Schwarzschild Çözümü, Karadelikler ve Solucan Delikleri
Ocak 2021

Heisenberg Belirsizlik İlkesi
Mayıs 2020

Evrenbilim ve Parçacık Fiziğinde Çözülmemiş Temel Problemler
Bilim ve Gelecek Dergisi, Mayıs 2010

Kuantum Fiziği, Gödel Kanıtlaması ve Postmodernizmin Bilgi kuramsal Bir Çözümlemesi
Amatör Gökbilim Dergisi, Kış 2006

Yerdışı Yaşam ve Ufo Senaryoları
Amatör Gökbilim Dergisi, Kasım-Ocak 2004

Yöntem Üzerine Düşünceler
Amatör Gökbilim Dergisi, Kasım-Ocak 2004

Astrolojiden Hasstrolojiye
Amatör Gökbilim Dergisi, Şubat 2004- Nisan 2004

Kaos ve Dinamik Sistemler
Amatör Gökbilim Dergisi, Şubat 2004- Nisan 2004

Evrenin Maddesi
Amatör Gökbilim Dergisi, Şubat 2004- Nisan 2004

Amatör Gökbilim Dergisi
Bilim ve Gelecek Dergisi, Ocak 2005

Seminerler


Olasılık ve İstatistiğe Dayanan Düşünme Biçiminin Fiziğe Yansımaları: Stokastik Yaklaşım ve Kinetik Kuram
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Aralık 2022

Fizikte Stokastik Süreçler
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizik Bölümü, Ekim 2022

“Rastgele Yürüyüşler” Nedir? Matematiksel Özellikleri ve Fizikte Uygulamaları
Mimar Sinan Koleji
Matematik Festivali, Ekim 2022

Plazma Fiziğinde Kinetik Teori ve Manyetize Füzyon Plazmasında Türbülans
Hacettepe Üniversitesi
Ulusal Fizik Birliği Zirvesi, Nisan 2022

Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi ve Astrofiziksel Uygulamaları
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Feza Gürsey Konuşmaları, Şubat 2020

Manyetize Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi ve ITG Türbülans
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Bölümü, Mayıs 2019

Manyetik Füzyon Plazması ve Gyrokinetik Denklemin Renormalizasyonu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü, 2019

Manyetize Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi ve ITG Türbülans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Cavid Erginsoy Seminer Salonu, Mayıs 2019

Matematik Doğayı Kusursuz Bir Biçimde Betimleyebilir mi? Modern Fizik Çerçevesinde Bilgikuramsal Bir Çözümleme
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Mart 2016

Kuantum Fiziği ve Gödel'in Eksiklik Teoreminin Postmodern Bilgi Kuramı Üzerine Etkileri
Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü, 2016

Postmodernizmin Bilgikuramı Üzerine Bir Tartışma: Kuantum Fiziği, Kaos Teorisi ve Gödel Kanıtlaması
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2015

Bilimde Sadece Usavurmayla Gerçeğe Ulaşılabilir mi?
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2004

Bilime Postmodern Tehdit: Bilimsel Kavramların Kötüye Kullanılması
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2005

Amatör Gökbilim Dergisi
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2006

Bilime Postmodern Tehdit: Bilimsel Kavramların Kötüye Kullanılması
Yıldız Teknik Üniversitesi, Seminer Salonu, 2006

Einstein Ne Yaptı ?
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı
Mimar Sinan Koleji, 2018

Uluslararası Bilim Dergilerinde Hakemlikler


Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Kasım 2022

Fluctuation and Noise Letters, Ekim 2022

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Eylül 2022

Fluctuation and Noise Letters, Ağustos 2022

Research in Educational Administration and Leadership, Ağustos 2022

Turkish Journal of Nuclear Sciences, Nisan 2024

Turkish Journal of Nuclear Sciences, Mayıs 2024


Araştırma Alanları


Stokastik Sistemler

Kompleks Sistemler ve Uygulama Alanları

Plazma Fiziği ve Astrofiziksel Uygulamaları

Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi, Manyetik Füzyon Plazması

Popülasyon Dinamiği ve Allee Etkisi

Chapman Kolmogorov ve Fokker Planck Denklemi - İlk Geçiş Zamanı Problemleri

Rastgele Yürüyüşler ve Uygulamaları

Genel Görelilik Teorisi ve Kozmoloji

Kuantum Mekaniği ve Çeşitli Yorumları

Kuantum Dolaşıklık ve Heisenberg Spin Modelleri

Kuantum Alanlar Teorisi ve Bazı Uygulamaları

Matematiksel Mantık
(Gödel'in Tamamlanamazlık Teoremleri, Çağdaş Mantık Felsefesi)

Bilim Felsefesi
(Fizik Felsefesi, Olasılık Felsefesi, Kuantum Mekaniğinin Felsefi Temelleri, Bilgi Felsefesi)

İlgi Alanları


Satranç

(Ulusal Turnuvalarda 1,2 ve 3. lük dereceleri, Çeşitli Ulusal Dereceler)

Bilgisayar Programlama

Mathematica
Matlab
Python
SPSS
Fortran
C ++
Pascal