Yükleniyor ...

Dr. Özgür Gültekin


Gültekin, 1982'de İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimi sırasında bir süre TÜBİTAK'ta matematikçi Cahit ARF’ın desteğinden faydalanma olanağı bulan Gültekin ilk ve ortaöğrenimini İstanbul'da bitirdi. İlk olarak İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden mezun olan Gültekin, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı'nda tamamladı. Gültekin’in doktora derecesi İstanbul Üniversitesi, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı'ndan, Fransa Ecole Polytechnique ikinci danışmanlığı ile Manyetik Plazmaların İstatistiksel Betimlemesi ve Manyetik Füzyon üzerinedir. Gültekin, Matematik, Fizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, İstatistik ve Felsefe olmak üzere beş farklı dalda üniversite eğitimi aldı.

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi sürerken 5 sene İstanbul Üniversitesi Mühendislik fakültesinde çeşitli mühendislik bölümlerine Genel Fizik Uygulama ve Laboratuvar derslerini verdi. 8-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında Fransa'da "Reduced models of complex plasma dynamics" konulu toplantıya CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) bursu ile desteklenerek katılan Gültekin, matematiksel mantık, teorik astrofizik, kuantum fiziği ve bilim felsefesi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Gültekin, çeşitli üniversitelerde matematik, fizik ve bilim felsefesi üzerine bazı seminerler vermiştir. Ecole Polytechnique araştırmacılarıyla ortak bilimsel çalışmalar yürütmeye devam eden Gültekin, American Mathematical Society üyesidir.

ozgür gültekin

Doktora


İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.B.D

Paris, Ecole Polytechnique (İkinci Danışman)

Tez adı: Manyetize Plazmalardaki
Dalga Yayılımına İndirgeyici
Pertürbasyon Teorisinin Uygulanması
Yüksek Lisans


İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.B.D

Tez adı: Güneştacı Plazmasında
İyon-Cyclotron Rezonansı


Lisans


İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü


Lisans


Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü


Lisans


Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik Bölümü


Lisans


Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi
Felsefe BölümüPedagojik Formasyon


Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Pedagojik Formasyon
Üye Olduğu KurumlarAmerican Mathematical Society (AMS)

Türk Astronomi Derneği (TAD)Yayınlar


Uluslararası Yayınları


Ion–Cyclotron Resonance Frequency Interval Dependence on the O VI Ion Number Density in the North Polar Coronal Hole 1.5R–3R Region, Journal of Astrophysics and Astronomy, Aralık 2013, Özgür Gültekin, Emine Rızaoğlu, Gediz Akdeniz

Stable and unstable roots of ion temperature gradient driven mode using curvature modified plasma dispersion functions, Plasma Physics and Controlled Fusion, Ocak 2018, Özgür Gültekin, Özgür Gürcan

Generalized curvature modified plasma dispersion functions and Dupree renormalization of toroidal ITG, Plasma Physics and Controlled Fusion, Aralık 2019, Özgür Gültekin, Özgür Gürcan

Effect of harvest on MTE calculated by single step process for stochastic population model under Allee effect, AIP Conference Proceedings 2178, 030067 (2019), Çağatay Eskin, Özgür Gültekin

Deterministic and Stochastic Research of Cubic Population Model with Harvesting, Ocak 2020, Özgür Gültekin, Çağatay Eskin, Esra Yazıcıoğlu


Doktora Tezi


Manyetize Plazmalardaki Dalga Yayılımına İndirgeyici Pertürbasyon Teorisinin Uygulanması
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Paris Ecole Polytechnique İkinci Danışmanlığında.

Yüksek Lisans Tezi


Güneştacı Plazmasında İyon - Cyclotron Rezonansı,
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tam Metni Basılmış Ulusal Kongre Bildiri ve Posterleri


Effect of Harvesting on Extinction Time in a Stochastic Population Model, Özgür Gültekin, Çağatay Eskin, The 13th CHAOS 2020 International Conference. An International Conference on Non Linear Analysis and Modeling: Theory and Applications, Florence, Italy,
9-12 Haziran 2020 (Sözlü Bildiri)

Turbulence in Magnetized Fusion Plasma, Özgür Gültekin, In Memory of Murray Gell-Mann, 19th International Symposium on Disordered Systems: Theory and Its Applications, İstanbul
15-17 Kasım 2019 (Çağrılı Davet)

Importance of Fractal Structures in Modern Biology and Discussion of Forward Kolmogorov Equation With Fractional Derivative Approach, Esra Yazıcıoğlu, Özgür Gültekin, 11. International Statistics Congress, Bodrum
4-8 Ekim 2019 (Sözlü Bildiri)

Research of Stochastic Properties of a Population Model with Fokker Planck Equation Under Allee Effect, Çağatay Eskin, Özgür Gültekin, 11. International Statistics Congress, Bodrum,
4-8 Ekim 2019 (Sözlü Bildiri)

Research of Stochastic Population Models Under Allee Effects by Kolmogorov-Chapman Equation and WKB Approximation, Çağatay Eskin, Özgür Gültekin, Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, Bodrum,
4-8 Eylül 2019 (Sözlü Bildiri)

Gödel Kanıtlaması ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme,
Mantık Matematik ve Felsefe I. Ulusal Sempozyumu,
26-28 Eylül 2003 (Sözlü Bildiri)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Rastlantı ve Zorunluluk Üzerine,
Mantık Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu,
21-24 Eylül 2004 (Sözlü Poster)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

MHD Dalgalarının Güneştacını Isıtma Güneş Rüzgarını İvmelendirmedeki
Rolü, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi,
31 Ağustos-4 Eylül 2004 (Poster)

Türkiye'de Bilim Gazeteciliği ve Amatörlere Yönelik Bir Gökbilim Dergisi,
XIV. Ulusal Astronomi Kongresi,
31 Ağustos-4 Eylül 2004 (Poster)

Satranç ve Yapay Zeka Tartışmalarındaki Yeri,
Uluslararası Katılımlı I. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu,
12-13 Mayıs 2006 (Poster)
JOURNAL OF İSTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY

Astrofiziksel Dinamo Problemi,
XV. Ulusal Astronomi Kongresi,
28 Ağustos-01 Eylül 2006 (Sözlü Bildiri)
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları


Popüler Bilim Yazıları


Yerdışı Yaşam ve Ufo Senaryoları, Amatör Gökbilim Dergisi
Kasım-Ocak 2004

Yöntem Üzerine Düşünceler, Amatör Gökbilim Dergisi
Kasım-Ocak 2004

Astrolojiden Hasstrolojiye, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Kaos ve Dinamik Sistemler, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Evrenin Maddesi, Amatör Gökbilim Dergisi
Şubat 2004- Nisan 2004

Amatör Gökbilim Dergisi
Bilim ve Gelecek Dergisi, Ocak 2005

Kuantum Fiziği, Gödel Kanıtlaması ve
Postmodernizmin Bilgi kuramsal Bir Çözümlemesi
Amatör Gökbilim Dergisi, Kış 2006

Evrenbilim ve Parçacık Fiziğinde Çözülmemiş Temel Problemler
Bilim ve Gelecek Dergisi, Mayıs 2010

Seminerler


Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi ve Astrofiziksel Uygulamaları
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Feza Gürsey Konuşmaları, Şubat 2020

Manyetize Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi ve ITG Türbülans
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Bölümü, Mayıs 2019

Manyetik Füzyon Plazması ve Gyrokinetik Denklemin Renormalizasyonu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü, 2019

Manyetize Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi ve ITG Türbülans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Cavid Erginsoy Seminer Salonu, Mayıs 2019

Matematik Doğayı Kusursuz Bir Biçimde Betimleyebilir mi? Modern Fizik Çerçevesinde Bilgikuramsal Bir Çözümleme
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Mart 2016

Kuantum Fiziği ve Gödel'in Eksiklik Teoreminin
Postmodern Bilgi Kuramı Üzerine Etkileri
Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü, 2016

Postmodernizmin Bilgikuramı Üzerine Bir Tartışma:
Kuantum Fiziği, Kaos Teorisi ve Gödel Kanıtlaması
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2015

Bilimde Sadece Usavurmayla Gerçeğe Ulaşılabilir mi?
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2004

Bilime Postmodern Tehdit: Bilimsel Kavramların Kötüye Kullanılması
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2005

Amatör Gökbilim Dergisi
İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
Astronomi Şenliği, 2006

Bilime Postmodern Tehdit: Bilimsel Kavramların Kötüye Kullanılması
Yıldız Teknik Üniversitesi, Seminer Salonu, 2006

Bilim insanı Yetiştirme Programı
Einstein Ne Yaptı ?
Mimar Sinan Koleji, 2018

İlgi Alanları


Satranç

(Ulusal Turnuvalarda 1,2 ve 3. lük dereceleri, Çeşitli Ulusal Dereceler)

Bilgisayar Programlama

C ++
Pascal
Mathematica
Python

Bazı Araştırma Alanları

Dinamik Dizgeler Kuramı ve Uygulama Alanları
(Astrofizikte Doğrusal Olmayan Dinamo Modelleri)

Matematiksel Mantık
(Gödel'in Tamamlanamazlık Teoremleri)

Bilim Felsefesi
(Viyana ve Frankfurt Okulu Araştırmaları
K. Popper, A.J. Ayer, M. Horkheimer ve T. Kuhn Metinleri,
Bilgi Felsefesi, Kuantum Mekaniğinin Felsefi Temelleri)

Kozmoloji
(Büyük Patlama Standart Model ve Sorunları, Plazma Evren Modelleri)

Standart Kuantum Mekaniği ve Çeşitli Yorumları

Kuantum Dolaşıklık ve Heisenberg Spin Modelleri

Plazma Fiziği ve Astrofiziksel Uygulamaları

Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi, Manyetik Füzyon Olayı

Kuantum Alanlar Teorisi ve Bazı Uygulamaları

Bilimde Stokastik Sistemler

Popülasyon Dinamiği ve Allee Etkisi

Chapman Kolmogorov/Fokker Planck/ İlk Geçiş Zamanı Problemleri

Rastgele Yürüyüş ve Bilimdeki Uygulamaları