Yükleniyor ...

Temel Araştırma Alanları: Plazma Fiziği, Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi, Kinetik Kuram, Kompleks Sistemler, Stokastik Sistemler ve Uygulama Alanları, Kuantum Mekaniği, Kuantum Mekaniğinin Felsefi Temelleri.

“Özgür Gültekin ile Söyleşi” Okumak için Tıklayınız…


Kitaplar

Uluslararası Makaleler (SCI veya SCI Expanded)

Türkçe Fizik ve Matematik Yazıları

Bazı Konuşmaların Sunum Dosyaları

Uluslararası Kongre Bildirileri Özet Metinleri