Yükleniyor ...


Plazmanın İstatistiksel Betimlemesi, Manyetik Füzyon Olayı

Stable and unstable Stable and unstable
Plazma Fiziği ve Astrofiziksel Uygulamaları

godel
Standart Kuantum Mekaniği ve Çeşitli Yorumları


Matematiksel Mantık
(Gödel'in Tamamlanamazlık Teoremleri)

godel

Bilim Felsefesi
(Viyana ve Frankfurt Okulu Araştırmaları
K. Popper, A.J. Ayer, M. Horkheimer ve T. Kuhn Metinleri – Bilgi Felsefesi )
Kuantum Mekaniğinin Felsefi Temelleri)


Kozmoloji
(Büyük Patlama Standart Model ve Sorunları, Plazma Evren Modelleri)